logo

บริการจาก NAP

1. ตรวจสอบหน้างานให้ฟรี

เข้าไปตรวจสอบหน้างานอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าและปัญหาที่แท้จริงของตัวอาคาร

2. วิเคราะห์ปัญหาและจัดทำรายงาน

นำรูปที่ถ่ายหน้างานจริงมาจัดทำรายงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดในแต่ละจุด

3. นำเสนอแผนงานและราคา

บริษัทจะนำเสนอมากกว่าหนึ่งแผนงานและราคาให้ลูกค้าได้เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับความต้องการ

4. การทำงานและการควบคุมงาน

NAP จะมี Supervisor คอยดูแลหน้างานตลอดจนประสานงานกับทางเจ้าของบ้านและช่างทาสี

5. สรุปงานและส่งมอบใบรับประกัน

จัดทำรายงานสรุปก่อนและหลังการทำงาน รวมไปถึงบรับประกันผลงาน