logo

โครงการ Noble House

บริการดี ใส่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดงานทาสีดี ประทับใจค่ะ

โครงการ Regent on The Park III

สีมีคุณภาพ ช่างทาสีก็เป็นมืออาชีพ และมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนครับ

โครงการ Four Points by Sheraton

มีการจำลองแบบสีให้ก่อนทาจริงด้วย จะได้รู้ว่าหลังทามันจะเหมาะกับตัวอาคารเราหรือไม่

โครงการ Dream Hotel

ชอบตรงที่มีบริการตรวจสอบหน้างานจริง แล้วไม่ก็ไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้รู้ถึงรายละเอียดงาน ว่าตรงไหนต้องแก้ไขอะไรบ้าง พร้อมราคาที่เหมาะสมกับบัตเจ็ตของเรา

ทำไมถึงต้องเป็น NAP PAINT

เราใส่ใจแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ เพื่อให้บ้านของคุณสวยและทนทานยาวนานที่สุด  เช็คขนาดของรอยแตกเพื่อเลือกวัสดุการซ่อมแซมที่เหมาะสม


  เจ้าของบ้านไม่เห็นแต่เราเห็น


  ใส่ใจเรื่องความสะอาดและป้องกันทรัพย์สินส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้างาน

บริการจาก NAP

เรามีมาตรฐานการอบรมช่างอย่างเป็นระบบ

NAP มีการสอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับการทาสี รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินของเจ้าของอาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและความพึงพอใจสูงสุด

ขั้นตอนการทำงานที่มีมาตรฐานและเป็นระบบ

NAP มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การนำเสนองานตลอดจนถึงการควบคุมงานและติดตามผลจนกว่างานจะเสร็จสิ้น โดยระบบที่มีมาตรฐานสากล

read more